Unikalność kultury każdego narodu jest nie tylko jego znakiem wyróżniającym, lecz również stanowi fenomen różnorodności kulturowej całego człowieczeństwa. Kultura Rosji jest jej integralną częścią.

Rozszerzenie rosyjskiego wpływu kulturowo-humanistycznego na świecie

Rosja to kraj posiadający ogromne dziedzictwo kulturowe i wielowiekowe tradycje. Specyfika historyczna i geograficzna naszego kraju sprzyjała współistnieniu i rozwojowi w Rosji wielu kultur, które nawzajem się uzupełniały. Ta właśnie charakterystyczna cecha sprawia, że kultura rosyjska jest atrakcyjna dla obcokrajowców, którzy od wielu stuleci próbują pojąć  zagadkową „rosyjską duszę”.
Osiągnięcia Rosji w dziedzinie literatury, muzyki, baletu, teatru czy sztuk pięknych wzbudzają uznanie na całym świecie.

Literatura rosyjska jest nie tylko odzwieciedleniem wartości estetycznych, moralnych i duchowych swojego narodu, lecz także wyróżnia się głębokim psychologizmem w prezentacji charakterów ludzkich. Dzieła A. Puszkina, F. Dostojewskiego, L. Tołstoja, A. Czechowa. S. Jesienina już dawno weszły do kanonu literatury światowej.

Rosyjska muzyka klasyczna przyniosła światu takie nazwiska, jak P. Czajkowski, M. Glinka, S. Rachmaninow, I. Strawiński, S. Prokofiew czy D. Szostakowicz.

Rosyjskie sztuki piękne rozsławiło wielu artystów, wśród których wspomnieć należy W. Sierowa, W. Surikowa, W. Wasniecowa, A. Iwanowa, K. Malewicza czy M. Chagalla. Ich obrazy są pożądanymi eksponatami na międzynarodowych wernisażach.
Zasłużonym autorytetem i uznaniem na całym świecie cieszą się rosyjska szkoła teatralna i baletowa. Metoda K. Stanisławskiego jest stosowana przez wielu aktorów teatralnych i filmowych. W Rosji działają teatry o międzynarodowej sławie, takie jak Teatr Maryjski, Teatr Wielki i Mały. Rosyjski balet zdobył rozgłos dzięki G. Ułanowie, M. Plisieckiej, R. Nuriewowi czy M. Barysznikowowi. 

„Sezony Rosyjskie”, a następnie również „Balet Rosyjski” Siergieja Diagilewa zawsze zbierały pełne sale i były jednymi z największych wydarzeń w świecie kultury. Do światowej historii opery weszły takie nazwiska, jak F. Szalapin, S. Lemieszew czy G. Wiszniewskaja.

Rosyjskie kino od samego początku było związane z procesami historycznymi zachodzącymi w kraju i na świecie. Wiele filmów zdobyło światowe nagrody, takie jak Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej („Oscar”) czy też nagrody Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Do klasyki światowego kina weszły takie filmy jak „Pancernik Potiomkin” S. Eisensteina, „Świat się śmieje” G. Aleksandrowa,  „Świniarka i pastuch” I. Pyriewa, „Wojna i pokój” S. Bondarczuka czy też „Lecą żurawie” M. Kałatozowa, „Solaris” A. Tarkowskiego, „Moskwa nie wierzy łzom” W. Mieńszowa, „Spaleni słońcem” N. Michałkowa, „Wyspa” P. Łungina,  czy „Twierdza Brześć” A. Kotta.

Jednym z kierunków działalności Rossotrudniczestaw jest prezentacja dziedzictwa kulturowego Rosji za jej granicami, a także międzynarodowa pomoc rozwojowa w sferze kultury.

Rossotrudniczestwo wspiera i realizuje międzynarodowe projektu w sferze kultury i sztuki zgodnie z Głównymi kierunkami polityki Federacji Rosyjskiej w dziedzinie międzynarodowej współpracy kulturalno-humanistycznej.

Drzwi 93 przedstawicielstw Agencji w 80 krajach świata są otwarte dla wszystkich osób, które są aktywnie zainteresowane Rosją i kulturą rosyjską. W ramach rosyjskich ośrodków nauki i kultury regularnie odbywają się różne wydarzenia zorientowane na popularyzację kultury narodów Rosji: koncerty rosyjskich zespołów ludowych, muzycznych i tanecznych; spotkania twórcze ze znanymi rosyjskimi działaczami kultury; wystawy współczesnych artystów; tematyczne wystawy fotograficzne archiwalnych materiałów rosyjskich muzeów; pokazy filmów; spektakle rosyjskich teatrów dla dzieci i dorosłych.

Rossotrudniczestwo bierze aktywny udział we wspólnych latach Rosji z innymi krajami, a także organizuje szereg wydarzeń za granicą, poświęconych znamiennym datom rosyjskiej historii.