Jednym z najważniejszych instrumentów rozwoju międzynarodowej współpracy kulturalno-humanistycznej Rosji z innymi krajami jest wspieranie i promocja języka rosyjskiego za granicą.

Wzmocnienie pozycji języka rosyjskiego

Jednym z najważniejszych instrumentów rozwoju międzynarodowej współpracy kulturalno-humanistycznej Rosji z innymi krajami jest wspieranie i promocja języka rosyjskiego za granicą.    

Pod względem liczebności osób rosyjskojęzycznych język rosyjski zajmuje 6. miejsce na świecie (po j. angielskim, chińskim, hindi, hiszpańskim i arabskim); pod względem rozpowszechnienia - 8 miejsce (po chińskim, hiszpańskim, angielskim, arabskim, hindi, bengali i portugalskim).

Pod względem wykorzystania w Internecie język rosyjski zajmuje 2. miejsce. Jest to jeden z najczęściej tłumaczonych języków świata. Wśród języków, na które tłumaczone jest najwięcej książek, język rosyjski znajduje się na 7. miejscu. Wśród języków, z których najczęściej się tłumaczy, język rosyjski jest na 4. miejscu.
Język rosyjski posiada status języka państwowego i urzędowego w Rosji, na Białorusi, języka urzędowego instytucji w Kazachstanie, Kirgizji, Tadżykistanie, Uzbekistanie i w innych krajach. 
Język rosyjski jest językiem oficjalnym lub roboczym w szeregu organizacji międzynarodowych: ONZ i w niektórych jej organizacjach zależnych, SOW, OBWE, WNP, EaWG, OUBZ, ISO, JPG, GUAM, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Obecnie po rosyjsku mówi 146 mln mieszkańców Federacji Rosyjskiej i 127 mln za granicą: Ukraina - 36,8 mln, Kazachstan - 13,5 mln, Uzbekistan - 11, 8 mln, Białoruś - 9,3 mln, Polska - 5,5 mln, Niemcy - 5,4 mln, Azerbejdżan - 4,9 mln, USA - 3,5 mln, Kirgizja - 2,7 mln, Tadżykistan - 2,5 mln, Gruzja - 2,4 mln, Armenia - 2,1 mln, Bułgaria i Czechy - po 2 mln, Estonia - 1,95 mln, Łotwa - 1,8 mln, Mołdawia - 1,7 mln, Serbia - 1,4 mln, Słowacja i Litwa - po 1,3 mln, Mongolia - 1,2 mln, Izrael - 1 mln, Turkmenia - 0,9 mln, Chiny - 0,7 mln, Naddniestrze - 0,5 mln, Abchazja - 0,45 mln. Ponadto w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. - 4,1 mln, w Azji - 2,7 mln, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej - 1,3 mln, w Ameryce Łacińskiej - 0,2 mln, w Afryce Subsaharyjskiej - 0,1 mln.
Większość ludzi uczy się języka rosyjskiego z dość praktycznych pobudek: w celu uzyskania wykształcenia w Rosji i zdobycia pracy w Rosji. Znając język rosyjski, można rozmawiać z rosyjskimi partnerami biznesowymi lub pracować w rosyjskiej firmie prowadzącej działalność za granicą.

Rossotrudniczestwo prowadzi systemowe kursy języka rosyjskiego w swoich przedstawicielstwach – w Rosyjskich Ośrodkach Nauki i Kultury (RONiK) w 58 krajach świata.

Szczególna uwaga poświęcana jest zawodowej i społecznej orientacji kursów oraz orientacji nauczania na różne grupy docelowe: pracowników resortów i służb państwowych, banków, firm turystycznych; dzieci rodaków zamieszkujących za granicą i dzieci z małżeństw mieszanych. 

Rossotrudniczestwo oraz jego przedstawicielstwa zagraniczne organizują co roku imprezy kulturowo-oświatowe, edukacyjne i naukowo-metodyczne mające na celu popularyzację języka rosyjskiego, stymulowanie zainteresowania zagranicznych obywateli jego nauką oraz podwyższenie poziomu nauczania języka rosyjskiego w krajach pobytu.
Portal internetowy „Edukacja w języku rosyjskim”

Dokumenty

Koncepcja państwowego wsparcia i promocji języka rosyjskiego za granicą
Koncepcja „Rosyjska szkoła za granicą”

O Federalnym Programie Docelowym „Język rosyjski” na lata 2016-2020.