Federacja Rosyjska prowadzi nabór kandydatów spośród obywateli polskich i rosyjskich rodaków mieszkających w Polsce na studia na rosyjskich uczelniach wyższych w ramach stypendiów. Program przewiduje wypłatę państwowych stypendiów akademickich (przez cały okres nauki niezależnie od wyników w nauce) oraz udostępnienie pokojów w akademikach na warunkach ustalonych dla obywateli Federacji Rosyjskiej, których studia są finansowane ze środków z budżetu federalnego. Obywatele, którzy w niewystarczającym stopniu posługują się językiem rosyjskim, mają prawo do bezpłatnej nauki na wydziale przygotowawczym (czas trwania przygotowania językowego wynosi jeden rok i nie wchodzi w okres nauki w ramach podstawowego programu studiów). 
Studenci w trakcie roku przygotowawczego również otrzymują stypendium.

Z kierunkami studiów, wykazem dokumentów podlegających złożeniu przez kandydatów na stypendium, warunkami przyjęcia i niezbędnymi zaleceniami można się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki russia-edu.ru oraz na stronie internetowej RONiK w Warszawie.

Portal internetowy „Edukacja w języku rosyjskim”