Międzynarodowa pomoc rozwojowa

Biorąc pod uwagę porządek obrad ONZ w sferze stabilnego rozwoju w okresie do 2030 roku, inne międzynarodowe akty prawne oraz rosyjskie przepisy prawa, polityka państwowa Federacji Rosyjskiej w sferze międzynarodowej pomocy rozwojowej jest zorientowana na stabilny rozwój społeczno-gospodarczy państw otrzymujących do Rosji pomoc rozwojową w drodze wsparcia w sferze technicznej, finansowej, humanitarnej i in. Zadania i cele realizacji międzynarodowej pomocy rozwojowej zostały ustalone w 
Koncepcji Polityki Państwowej Federacji Rosyjskiej w sferze międzynarodowej pomocy rozwojowej zatwierdzonej Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 259 z dnia 20.04.2014 r.

Rossotrudniczestwo wykonuje swoje kompetencje w sferze międzynarodowej pomocy rozwojowej zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 8 maja 2013 r. nr 476 „Kwestie Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej”.

Przy wykonywaniu kompetencji w sferze międzynarodowej pomocy rozwojowej Rossotrudniczestwo współpracuje z 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Finansów Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej oraz z innymi organami federalnymi władzy wykonawczej, organizacjami międzynarodowymi, a także z rosyjskimi i zagranicznymi organizacjami komercyjnymi w celu opracowania i wdrożenia średnio- i długofalowych programów w sferze międzynarodowej pomocy rozwojowej w ramach dwustronnej pomocy rozwojowej udzielanej państwom członkowskim Wspólnoty Niepodległych Państw i innym państwom.

Dokumenty

Wzór grafiki międzynarodowej pomocy rozwojowej 

Przegląd 6

Dekret Prezydenta FR z dnia 24 maja 2016 r. nr 248 „W sprawie wniesienia zmian do Koncepcji Polityki Państwowej Federacji Rosyjskiej w sferze międzynarodowej pomocy rozwojowej zatwierdzonej Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 259 z dnia 20 kwietnia 2014 r.”