„Rosyjskie Dyktando” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

5 października filolodzy Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta przeprowadzili na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (Olsztyn, Polska) pierwsze w roku studenckim 2016-2017 „Rosyjskie Dyktando”. Ten tradycyjny konkurs znajomości języka rosyjskiego organizowany jest co roku przez filologów BUF im. I. Kanta na różnych zagranicznych uczelniach.

Witając uczestników i organizatorów konkursu, dyrektor Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Barbara Kozak podkreśliła, że uniwersytety w Kaliningradzie i w Olsztynie łączy długa przyjaźń i owocna współpraca w najróżniejszych sferach. Otwierając konkurs, Igor Żukowskij, kierownik Przedstawicielstwa Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej w Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawił pokrótce historię dyktand z języka rosyjskiego i polskiego w BUF im. I. Kanta i w uczelniach partnerskich Polski, podkreślił, jak ważna jest nauka języków sąsiadów, a także zwrócił uwagę na to, że konkurs języka rosyjskiego odbywa się w symbolicznym dniu, w którym w Rosji obchodzony jest Dzień Nauczyciela.

Profesor Andrzej Szmyt, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, powiedział, witając uczestników, że „Wybór nauki języka rosyjskiego otwiera wiele możliwości w zakresie kontaktów kulturowych, biznesowych i sportowych, które powinny rozwijać sąsiadujące ze sobą kraje. Szczególne znaczenie ma dla nas ten fakt, że dyktando jest organizowane przez polskich rusycystów wspólnie z rosyjskimi specjalistami, co ma zachęcić studentów do głębszego i bardziej intensywnego uczenia się języka”.

Tatiana Cwigun, dyrektor Instytutu Nauk Humanitarnych BUF im. I. Kanta, zwróciła się do uczestników i organizatorów konkursu tymi słowami: „Długa przyjaźń między naszymi uniwersytetami zawiera w sobie wszystko: zarówno kontakty zawodowe, jak i osobiste, a także ludzką sympatię. Wszyscy jesteśmy humanistami i w równym stopniu bierzemy udział we wspólnym świecie Terra Humana, terytorium człowieka, a świat ten zawsze zaczyna się od języka. Żyjemy w języku, odbieramy kulturę i samych siebie poprzez język. Konkurs „Dyktando rosyjskie” ma swój odpowiednik w naszym uniwersytecie — jest nim coroczne „Dyktando polskie”. Upatrujemy w tym ważne spotkanie języków, kultur, stosunków międzyludzkich, które koniecznie należy utrzymywać i rozwijać. Tematem „Dyktanda Rosyjskiego” w Olsztynie była twórczość Michaiła Bułhakowa. W 2016 roku obchodzona jest 125. rocznica urodzin tego wielkiego rosyjskiego pisarza i 50-lecie pierwszej publikacji powieści „Mistrz i Małgorzata” w ZSRR.

Po dyktandzie polscy studenci oraz ich nauczyciele mieli okazję obejrzeć multimedialne projekty Instytutu Nauk Humanistycznych „Żywa Frazeologia”, „Laboratorium Języka Rosyjskiego” i „Gry Uczuć”, a ukoronowaniem programu kulturalno-edukacyjnego był wideowykład profesora BUF im. I. Kanta W. C. Gilmanowa na temat powieści M. Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata” z cyklu „Żywa Literatura”.

Z inicjatywy I. Żukowskiego i przy wsparciu BUF im. I. Kanta w ramach „Dyktanda Rosyjskiego” zainicjowano projekt crossbookingowy „Knigoworot”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został drugą w Polsce (po Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Warszawie) platformą wolnej wymiany książek w języku rosyjskim. Pierwszą część tego „księgozbioru na wymianę” stanowią książki o tematyce humanistycznej podarowane przez bibliotekę Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta.

 

*****

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby podejść do egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego.

Egzaminy są organizowane przez specjalistów Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina i Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej.

Osobom, które zdały egzamin, wydawany jest międzynarodowy certyfikat Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego imienia A. S. Puszkina.

W  naszej siedzibie można również zdać egzamin i otrzymać certyfikat państwowy z ogólnej znajomości języka rosyjskiego w systemie TRKI (test z języka rosyjskiego jako obcego), jeśli planują Państwo rozpocząć studia na wyższej uczelni lub pracować w Federacji Rosyjskiej.

Egzaminy odbywają się w siedzibie RONiK.

Poziomy egzaminów na certyfikat:

Certyfikat PIJR im. A. S. Puszkina

Język rosyjski na co dzień dla dorosłych

Poziom

Elementarny (A1)

Podstawowy (A2)

Ponadpodstawowy (B1)

Zaawansowany (B2)

Zaawansowany wyższy (C1)

Biegła znajomość języka (C2)

 

Język rosyjski na co dzień dla młodzieży szkolnej

Poziom

Elementarny (A1)

Podstawowy (A2)

Ponadpodstawowy (B1)

Zaawansowany (B2)

Zaawansowany wyższy (C1)

Biegła znajomość języka (C2)

Język rosyjski na co dzień dla dzieci dwujęzycznych

Poziom

Elementarny (A1)

Podstawowy (A2)

Ponadpodstawowy (B1)

Zaawansowany (B2)

Język rosyjski w biznesie

Poziom

Ponadpodstawowy (B1)

Zaawansowany (B2)

Zaawansowany wyższy (C1)

Język rosyjski w turystyce

Poziom średni RET 1

Poziom średniozaawansowany RET 2

Poziom zaawansowany RET 3

Egzamin państwowy (TRKI)

Poziom

Kompleksowy egzamin dający możliwość ubiegania się o zezwolenie na pracę w RF

Kompleksowy egzamin dający możliwość ubiegania się o pobyt czasowy

Kompleksowy egzamin dający możliwość ubiegania się o pobyt stały

Powtórzenie jednej części egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, jednego modułu z historii Rosji lub podstaw ustawodawstwa FR

Powtórzenie jednej części egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego i jednego modułu z historii Rosji lub podstaw ustawodawstwa FR

Poziom podstawowy. Egzamin dający możliwość ubiegania się o obywatelstwo FR

Poziom elementarny (A1)

Poziom podstawowy (A2)

Poziom pierwszy (B1)

Poziom drugi (B2)

Poziom trzeci (C1)

Poziom czwarty (C2)