Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby podejść do egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego.

Egzaminy są organizowane przez specjalistów Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina i Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej. Osobom, które zdały egzamin, wydawany jest międzynarodowy certyfikat Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego imienia A. S. Puszkina. W naszej siedzibie można również zdać egzamin i otrzymać certyfikat państwowy z ogólnej znajomości języka rosyjskiego w systemie TRKI (test z języka rosyjskiego jako obcego), jeśli planują Państwo rozpocząć studia na wyższej uczelni lub pracować w Federacji Rosyjskiej. Egzaminy odbywają się w siedzibie RONiK. Poziomy egzaminów na certyfikat: Certyfikat PIJR im. A. S. Puszkina Język rosyjski na co dzień dla dorosłych Poziom Elementarny (A1) Podstawowy (A2) Ponadpodstawowy (B1) Zaawansowany (B2) Zaawansowany wyższy (C1) Biegła znajomość języka (C2) Język rosyjski na co dzień dla młodzieży szkolnej Poziom Elementarny (A1) Podstawowy (A2) Ponadpodstawowy (B1) Zaawansowany (B2) Zaawansowany wyższy (C1) Biegła znajomość języka (C2) Język rosyjski na co dzień dla dzieci dwujęzycznych Poziom Elementarny (A1) Podstawowy (A2) Ponadpodstawowy (B1) Zaawansowany (B2) Język rosyjski w biznesie Poziom Ponadpodstawowy (B1) Zaawansowany (B2) Zaawansowany wyższy (C1) Język rosyjski w turystyce Poziom średni RET 1 Poziom średniozaawansowany RET 2 Poziom zaawansowany RET 3 Egzamin państwowy (TRKI) Poziom Kompleksowy egzamin dający możliwość ubiegania się o zezwolenie na pracę w RF Kompleksowy egzamin dający możliwość ubiegania się o pobyt czasowy Kompleksowy egzamin dający możliwość ubiegania się o pobyt stały Powtórzenie jednej części egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, jednego modułu z historii Rosji lub podstaw ustawodawstwa FR Powtórzenie jednej części egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego i jednego modułu z historii Rosji lub podstaw ustawodawstwa FR Poziom podstawowy. Egzamin dający możliwość ubiegania się o obywatelstwo FR Poziom elementarny (A1) Poziom podstawowy (A2) Poziom pierwszy (B1) Poziom drugi (B2) Poziom trzeci (C1) Poziom czwarty (C2)