Centrum doskonalenia zawodowego dla polskich nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego

W ramach organizowanych co miesiąc seminariów nauczyciele języka rosyjskiego mają możliwość zapoznania się z najnowszymi metodami nauczania języka rosyjskiego jako obcego, skorzystania z konsultacji wiodących rosyjskich i polskich specjalistów w sferze języka rosyjskiego jako obcego oraz przedyskutowania z kolegami różnych metodycznych i praktycznych aspektów nauczania.